ಸಾರಾಂಶ

ಯೋಳ್ಕೋಳಕ್ ವಂದ್ ಊರು
ತಲೆ ಮ್ಯಾಲ್ ಒಂದ್ ಸೂರು
ಕೈ ಹಿಡಿದೋಳ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ
ನಗ್ನಗತ ಉಪ್ಗಂಜಿ
ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ !
-ಪೂಜ್ಯ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ
ಇಂತಹ ಪದ್ಯದ ನೆನಪೇ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲವರ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ
ಭಾವಸಂಚಾರವಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ರಸಧಾರೆ.

ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳು
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ಸುಧಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಆಕಾರ:
1/8 ಡೆಮಿ
ಮುದ್ರಣ:
1982
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ
ಪುಟಗಳು:
168
ಬೆಲೆ:
130 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು