ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರ
ಸಾಯಿಸುತೆ
125 ರೂ.
ಶರಧಿ ಹೋಗಿ ಬಾ
ಸಾಯಿಸುತೆ
170 ರೂ.
ಶ್ವೇತ ಗುಲಾಬಿ
ಸಾಯಿಸುತೆ
120 ರೂ.
ವಿಧಿವಂಚಿತೆ
ಸಾಯಿಸುತೆ
100 ರೂ.
ಗಿರಿಧರ
ಸಾಯಿಸುತೆ
308 ರೂ.
ಹಿಮಗಿರಿಯ ನವಿಲು
ಸಾಯಿಸುತೆ
90 ರೂ.
ನನ್ನೆದೆಯ ಹಾಡು
ಸಾಯಿಸುತೆ
110 ರೂ.
ಪಂಚವಟಿ
ಸಾಯಿಸುತೆ
110 ರೂ.
ಕಪ್ಪಂಚು ಬಿಳಿಸೀರೆ
ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರ್
160 ರೂ.
ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡದ ಹೂ
ಸಾಯಿಸುತೆ
95 ರೂ.
ಬೇತಾಳನ ಕಥೆಗಳು
ಅನಂತ ಕಲ್ಲೋಳ
40 ರೂ.
ಅಕ್ಬರ್-ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಚತುರ ಕಥೆಗಳು
ಜಿ ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ
40 ರೂ.