ಪರ್ಯಾಯವಾಚಕ ಶಬ್ದಕೋಶ
ಎಂ ವಿ ನಾಗರಾಜರಾವ್
95 ರೂ.
ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ
ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
75 ರೂ.
ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್
ಚಿರಂಜೀವಿ
70 ರೂ.
ಪಂಚತಂತ್ರ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು
ಜಿ ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ
70 ರೂ.
ಭಯ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡೀತು
ಗಿರೀಶ್ ವಿ. ವಾಘ
40 ರೂ.
ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮರಣ ಮುಂದೂಡುವುದು ಹೇಗೆ
ಡಾ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
110 ರೂ.