ಭಾರತ ಭಂಜನ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ
500 ರೂ.
ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರಬಲ್ ಜೋಡಿ ಚತುರ ಕಥೆಗಳು
ಚಿರಂಜೀವಿ
70 ರೂ.
ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್
ಚಿರಂಜೀವಿ
70 ರೂ.
ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ
ಹ ಚ ನಟೇಶ್ ಬಾಬು
70 ರೂ.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್
ಎಸ್ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ
70 ರೂ.
ದಂತಕತೆಯಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್
ಎಸ್ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ
70 ರೂ.