ಸಾರಾಂಶ
ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ
ಲೇಖಕರು:
ಡಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಾಮತ್
ಪ್ರಕಾರ:
ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ
ಆಕಾರ:
1/8 ಕ್ರೌನ್
ಮುದ್ರಣ:
2017
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಚನ್ನಕೇಶವ
ಪುಟಗಳು:
96
ಬೆಲೆ:
40 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು