ಸಾರಾಂಶ

ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಆಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಾನ್ನಾಡುವುದು, ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಯ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೊಂದು ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾ.ವಸುಧಾ ತನ್ನ ಅಂತರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು.
ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಕತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ವಸುಧಾ
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ಸುಧಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಆಕಾರ:
1/8 ಕ್ರೌನ್
ಮುದ್ರಣ:
1978
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಪ ಸ ಕುಮಾರ್
ಪುಟಗಳು:
214
ಬೆಲೆ:
120 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು