ಸಾರಾಂಶ
ಮಹಾಭಾರತ
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಥೆ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ
ಆಕಾರ:
1/4 ಕ್ರೌನ್
ಮುದ್ರಣ:
2017
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಮನೋಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್
ಒಳ ಚಿತ್ರಗಳು:
ಮನೋಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್
ಪುಟಗಳು:
172
ಬೆಲೆ:
120 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು