ಸಾರಾಂಶ

ಅದು ಸೊರಗಿ ನೆಲಕ್ಕುರಿಳಿದ ಗುಲಾಬಿ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅವಳೆದೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಎಂದಾದರೂ ಬಲವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಧಗ್ಗನೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯಬಹುದು. ಅದರ ತಾಪದಿಂದ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯಬಹುದು. ಆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ನರೇಂದ್ರ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು!
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ! ಸುಡು ಬೇಸಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಶೀತಲ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತಂಪುಗೊಳಿಸಲು ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ.

ಮೂಡಿಬಂದ ಶಶಿ
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ಸುಧಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಆಕಾರ:
1/8 ಡೆಮಿ
ಮುದ್ರಣ:
1984
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಪ.ಸ. ಕುಮಾರ್
ಪುಟಗಳು:
150
ಬೆಲೆ:
100 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು