ಸಾರಾಂಶ
ನಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ಸುಧಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಆಕಾರ:
1/8 ಡೆಮಿ
ಮುದ್ರಣ:
2009
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಅಪಾರ
ಪುಟಗಳು:
230
ಬೆಲೆ:
115 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು