ಸಾರಾಂಶ

ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡವರಂತೆ ಸುಕನ್ಯ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೇಾಕು, ವಿಸಿಟರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವತಿ ಕೂಡ ಬರೆದ್ಲು ಎಂದು ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿದರು.
'Life is a Challenge - Meet it
Life is a Dream - Realise it
Life is a Game - Play it
Life is a Love - Enjoy it
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋಕೆ ಸಮಯ, ಮನಸ್ಸು, ಪಕ್ವತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಒಕ್ಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಸೂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ, ಅರಿತು ಅಡಿಯಿಟ್ಟರೆ ಗೆಲುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇ. - ಇದು ದೈವದ ಪಿಸುನುಡಿಗಳು.'
ಇಂದು ವಿಸಿಟರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದವಳು ಅವಳೇ! ಆದರೆ ಅವಳು ಯಾರು? - ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀಲಾಂಜನ
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ಸುಧಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಆಕಾರ:
1/8 ಡೆಮಿ
ಮುದ್ರಣ:
1999
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಪ.ಸ. ಕುಮಾರ್
ಪುಟಗಳು:
242
ಬೆಲೆ:
150 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು