ಸಾರಾಂಶ

ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮನುಷ್ಯರೇ ಬರೆದ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ
ನೈತಿಕ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆಯೇ?
ನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶ.
ಯಂಡಮೂರಿ / ಚೆಂಡೂರ್ ರವರ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಿತ ಕಾದಂಬರಿ.

ರಕ್ತ ಸಿಂಧೂರ
ಲೇಖಕರು:
ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರ್
ಅನುವಾದಕರು :
ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರ್
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ
ಆಕಾರ:
1/8 ಡೆಮಿ
ಮುದ್ರಣ:
2002
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
---
ಪುಟಗಳು:
158
ಬೆಲೆ:
110 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು