ಸಾರಾಂಶ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವು ನೈತಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾತಿ ಚರಾಮಿ' ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಬಂಧನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೂಡ
ವಿವೇಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದೂಡುತ್ತದೆ.

 

ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರ
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ಸುಧಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಆಕಾರ:
1/8 ಡೆಮಿ
ಮುದ್ರಣ:
1991
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ
ಪುಟಗಳು:
174
ಬೆಲೆ:
125 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು