ಸಾರಾಂಶ

ಜೀವನವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡ ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು ಮಾನವೀಯತೆಯೆ.
ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಆದಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಕಟ್ಟು-ಕಾಯಿದೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ, ನೂರು ಜನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವಾಗ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥ ವಿಧಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಶೋಭ, ಅನುಪಮ, ಸತೀಶ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ವಿಧಿವಂಚಿತೆ
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ಸುಧಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಆಕಾರ:
1/8 ಡೆಮಿ
ಮುದ್ರಣ:
1977
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ
ಪುಟಗಳು:
130
ಬೆಲೆ:
100 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು